In Swedish bathrooms since 1979...
Duschy
  • Sweden
  • England
  • Mexico
  • Estonia
  • Poland
  • Russia
  • Latvia
  • Lithuania
  • Ukraine
  • Chile

Polityka danych osobowych

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczącej przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny 95/46/WE („RODO”) informujemy, iż DUSCHY sp. z o.o. z siedzibą Łomianki Sadowa ul. Kolejowa 360 05-092 Łomianki jako administrator danych może przetwarzać dane osobowe swoich kontrahentów zgodnie ze stworzoną bazą danych kontrahentów.

Zwazywszy na powyższe, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

- Państwa dane osobowe przetwarzane są przez DUSCHY sp. z o.o. z siedzibą Łomianki Sadowa ul. Kolejowa 360, 05-092 Łomianki, która jest Administratorem bazy danych.

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i/lub realizacji umowy łączącej Państwa z DUSCHY na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzw. uzasadniony interes prawny administratora, w celu archiwizacji, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, w celu sprzedaży produktów, usług oferowanych przez DUSCHY, w odpowiedzi na pisma i wnioski, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, prowadzenia analiz, statystyk na potrzeby prowadzonej działalności.

- Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez DUSCHY Sp. z o.o., jeśli jest to niezbędne dla ww. celów w tym m.in. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, firmom kurierskimi i pocztowym dostarczajacym przesylki.

- Informujemy, iż mają Państwo prawo dostępu do państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodnośc z prawem przetwarzania Państwa danych, ktorego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

- Mają Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych może naruszać przepisy RODO;

- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów łączących Państwa z DUSCHY Sp. z o.o, albo jak w przypadku wcześniejszego wyrazenia na nia zgody, do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.
Podanie Państwa danych jest dobrowolne ale także konieczne do wykonania umowy łączącej Państwa z DUSCHY Sp. z.o.o.

Personal Data Policy

When you contact us at Duschy, we are careful to handle your personal data in a safe and secure manner in accordance with the EU Data Protection Ordinance (GDPR). We use the data to provide you with the best possible service, to fulfill the agreements we enter into and our obligations towards the authorities.

Personal data includes customary information such as name, address, phone number, email address, customer number, VAT id, payment details and purchase history. It also includes normal web analytics of visits and use of our site, including ip address. Handling of personal data also takes place when you order our products through third parties, to ensure proper delivery and good customer service.

We save data as long as there is a need, to give you good service now and in the future. At your request we can tell you what data is stored about you. You may also request deletion of the data that we are not legally required to store, for example through the Accounting Act. We are careful with your personal data and will never sell personal data to third parties for marketing.

This information text is updated continuously. The latest version is always available here.

 
Duschy Sp.z o.o., Kolejowa 360, 05-092 Łomianki, Polska · Tel: (22) 751 21 50 · biuro@duschy.pl  ·  © Duschy